؟

0
(0)
عکس از من نیست
تنها مسأله‌ای که تویِ زندگی‌ عذابش می‌ده اینه که نمی‌فهمه اون زن، یه «حرفه‌ای» بود یا یه «احمق». 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *