نفهمِ حسّی

5
(2)
 
شانس می‌آری تویِ یه خانوادة خوب به دنیا می‌آی…
خوب تربیت می‌شی…
تلاش می‌کنی…
سالم زندگی می‌کنی…
کلی درس می‌خونی…
پول در می‌آری…
یه زنِ خوب نصیبت می‌شه…
بچّه‌دار می‌شی…
بچه‌هات هر کدوم به مدارج عالی می‌رسن…
ماشین آنچنانی داری…
خونت قصره…
زندگی عالی و آروم …
امّا …
 
چه فایده؟!
چه فایده وقتی توی کلّ  این زندگی یه ثانیه از این لحظه رو نداشتی و نخواهی داشت و نمی‌فهمی اصلاً این حس چی هست؟!
 
 
 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

3 thoughts on “نفهمِ حسّی”

  1. آخ گفتی…

    Yeah bring me champagne when I'm thirsty
    Bring me reefer when I want to get high

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *