درخششِ موقتیِ یه ذهنِ خراب خروب

5
(3)
 
گفت: اخیراً توی دانشگاه بوستون تحقیقی کردن که یه روش برای برگردوندنِ حافظة فردِ هفتاد ساله به بیست ساله رو پیشنهاد می‌کنه.
 
گفتم:‌ کاشکی می‌شد یه روش هم برای پاک کردن حافظة این پنجاه سال وسط پیشنهاد می‌کردن.
 
گفت:‌ اون حافظه باید باشه تا دیگه بعضی کارها رو‌ انجام ندیم یا بعضی‌ها رو چند بار انجام بدیم.
 
گفتم: انجام چند بارة اون کارهایِ خوب ارزش انجام ندادن اون کارهایِ بدو نداره!‌  

گفت: باز شروع کرد!!
 
 
… دیگه چیزی نگفتم.

 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *