Bullog

خُل‌نگِار

❤️Q 5 (8)

Queen of Hearts Elizabeth Alexandra Mary

(21 April 1926 – 8 September 2022)

 

Φ 5 (9)

– یه دقیقه تکون نخور خودشه… نوکِ انگشتم رو دنبال کن. این شکلی که می‌کشم رو گونه‌ت؛ Φ. الان برات درست و حسابی توضیح می‌دم چرا عاشقت شدم.

– باز مست شد!

– نه اتفاقاً! مست نیستم! امشب اصلاً Read more

قانونِ صد و هفتاد و چهار 4.7 (15)

آدمی قوی‌تره که بتونه بیشتر سکوت کنه. 

 

یادمرگ 5 (19)

 یادمرگ  با همراهیِ مهرانا و با نی‌نوایِ حسینِ علی‌زاده

https://rhettbutler.ca/wp-content/uploads/یادمرگ.mp3

 

براساسِ یه داستانِ واقعی…

برایِ «سیما»یِ آتابای

 

کشتمش. بالاخره کشتمش. بعد اومدم همین‌جا، توی همین قبری که داری می‌بینی خاکش کردم… 

* Read more

سوناتِ مهتاب 4.9 (21)

در هفت‌سالگی پدرش تمامِ دارائی‌هایِ خانواده را برباد داد. 

پیانویِ بلاروسِ دیواری پسرک هم همراه با بقیة وسایل به طلب‌کارها داده شد.

او همة آن نُت‌هایِ هشتاد و هشت کلید را تازه یاد گرفته بود و قسمتی از Read more