Bullog

خُل‌نگِار

!کنارِ این‌همه ول 5 (9)

«دلی دارم که ریش‌ریشه… از این بهتر مگه می‌شه؟!»

شهیار

وقتِ شاعر شدن 5 (1)

وقتِ شاعر شدن – شهیار قنبری، فهمیه واحدی

دل‌چسب زندگی کنیم… 5 (2)

دلم نمی‌خواد دوباره برم سرِ بحثِ «ایرونی بازی» و اینا، و دوباره غرغر کنم دربارۀ عاداتی که نزد ایرانیان است و بس. چیزی که ربطی هم به اسلام و شیعه و انقلاب و اینا نداره و ریشه تویِ ژنتیک Read more