Bullog

خُل‌نگِار

همه از مرگ می‌ترسند، من از زندگیِ سِمِجِ خودم * 5 (1)

    الان، داشتم برایِ یکی، «نق‌نق‌هایِ یک جسد» رو می‌خوندم، بعد از این‌که تموم شد، گفت چقدر شبیهِ «پیامی از آن سویِ پایان»ِ مهدی اخوان‌ ثالث بود. بعد، برام اون شعر رو خوند! اگه شخص‌ِ سوّمی بودم Read more