Bulls

خُل‌واژه‌ها

دل‌چسب زندگی کنیم… 5 (1)
    پوسترِ غیررسمی آلبوم

طرحی از: آرمین ابراهیمی دلم نمی‌خواد دوباره برم سرِ بحثِ «ایرونی بازی» و اینا، و دوباره غرغر کنم دربارۀ عاداتی که نزد ایرانیان است و بس. چیزی که ربطی هم به اسلام و شیعه و Read more