Bulls

خُل‌واژه‌ها

کازانووایِ سادیست 5 (1)
(برایِ         (John Gray Caroline Rabaliatti La Musica Marguerite Duras –       ممنون! نشستن رویِ این صندلی‌هایِ ناراحت حسّی داره که هیچ جوری نمی‌شه بیانش کرد. –       ولّّّّّّی کسی از شما دعوت نکرد رویِ صندلیِ میزی که من نشستم بشینین… –       Read more