Bullog

خُل‌نگِار

بیگانه 5 (3)

این روزها بسیار شبیه قهرمانِ «بیگانۀ» آلبر کامو ام؛ و از این بابت به خودم افتخار می‌کنم! افتخار می‌کنم که چند وقته که خودِ خودم بوده‌ام و بیشترین تلاش رو می‌کنم که همینطور هم بمونم! افتخار می‌کنم که امسال، Read more