مرگ بر مرگ یا مرگ در مرگ یا مرگِ مرگ

5
(2)
 
یکی از دوستام به علت ایست قلبی، دو سال و نیم پیش مُرد. دیروز بهم خبر دادن متاسفانه، پنجشنبۀ گذشته در برزخ، در حالی که داشته در یک جاده پیاده روی می کرده، توسط مرد ناشناسی به قتل رسیده.
 
در بازرسی های پلیس مشخص شده، عزرائیل در زمان مرگ در اون حوالی نبوده، در نتیجه قتل به او نسبت داده نشده.
 
البته بررسی ها همچنان ادامه داره.
 
لازم به ذکره که درگاه باری تعالی از این فاجعۀ به وجود آمده کمال تاسف را اعلام کرده ، خاطر نشان فرموده پس از این در تامین امنیت برزخ حداکثر تلاش را خواهد کرد.
 
به علت عدم دسترسی به آخوند و مسجد و خرما در آن دنیای معنوی، مراسم یادبود و هفت و چهل برگزار نشده، مخارج مربوط، برای امور خیریه مصرف خواهد شد.
 
 
باقی بقایتان!

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “مرگ بر مرگ یا مرگ در مرگ یا مرگِ مرگ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *