حماقت؟

5
(3)

– خوبه لااقل تو به یکی نامه می‌نوشتی که می‌فهمید.
– این حماقتِ توئه که عاشق یکی شدی که نامه‌هاتو نمی‌فهمه!

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *