از نصایح قابیل

3
(2)

چرا از اعدام می‌ترسیم؟ تفاوتِ اعدام و مرگِ طبیعی تنها در دونستن زمانِ مرگه و بس. اگه تو هم بدونی که فردا قراره ساعت 10 صبح زیر ماشین له بشی، به اندازة اعدام ازش می‌ترسی! پس راحت، بدون هیچ واهمه‌ای قتل کن! فکر کن قراره در آینده نزدیک، یه ماشین زیرت بگیره!

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “از نصایح قابیل”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *