سنگر

5
(3)
 
این‌بار در نقشه‌ات اشتباه کردی! یار و همدم و هم‌بغض و هم‌صدایِ مرا دستِ کم گرفتی!
 
این‌بار، با من است بهار!

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “سنگر”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *