پلک

5
(1)
به چشم به هم زدنی،
«ماضی» شد…
داستانِ عشق ما.

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 thoughts on “پلک”

 1. شکستم در میان ناباوری مردمان

  آنروز که باورم نداشتی

  آنروز که چشمان کم سویم کم آورد و اشک ها ریخت

  نشستم بر سر دوراهی تردید

  آنروز که دوست داشتنت برایم افسانه شد

  آنروز که قلبم مردد بود بین دوست داشتن یا نداشتن

  نبستم به رویت در خانه دل

  آنروز که راهت را از راهم جداکردی

  آنروز که چشم در چشم چشمانت را بستی و رفتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *