حرفه‌: حرفه‌ای

5
(3)
نگاهت رو می‌تونی بدزدی؛ تا نفهمه حقیقتِ پشتِ چشم‌هات رو…
دستت رو می‌تونی در بیاری از دستش؛ تا متوجّه نشه لرزشت رو. استرست رو…
می‌تونی سکوت کنی؛ تا بغضت، تُن‌ت رو عوض نکنه…
می‌تونی نفس‌ت رو کنترل کنی؛ تا این‌ور اون‌ور نشه ریتمت…
خودتو به خواب بزنی؛روحت رو پشت جسمِ بی‌حرکتت ببری؛ حس ندی، حس نکنی…
 
با ضربه‌هایِsuperficial temporal ت زیر انگشتایِ یه «نبضْ‌ بَلَد» می‌خوای چیکار کنی؟
 
 
* عکس مال من نیست

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *