قانونِ صد و هشتاد و نه پاشا

5
(5)
 
گونه‌ای نادر از حیوانات وجود دارند که عاشق می‌شوند. نامِ علمیِ آن‌ها Homo Sapiens هست که در زبانِ عام به آن‌ها «انسان» هم گفته می‌شود. 
 
 
 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *