اگر گوشم شنفت چشمُم مبی‌ناد

5
(2)

 
ساز و آواز دشتستانی

 

محمدرضا شجریان ،  پرویز مشکاتیان و باباطاهر

 

 
از آلبوم: خراسانیات
 
 
دو چشمُم درد چشمون تو چیناد
مِبا دردی به چشمونت نشیناد
شنیدم رفتی و یاری گرفتی
اگه گوشم شنفت چشمُم مبی ناد
 
 
ز عشقت آتشی در بوته دیرُم
در آن آتش دل و جان سوته دیرُم
سگت گر پا نهد بر چشمُم ای دوست
به مژگون خاک راهش روته دیرُم
 
 
دلم بی وصل ته شادی مبیناد
به غیر از محنت آزادی مبی ناد
خراب‌آباد دل بی مقدم ته
الهی هرگز آبادی مبی ناد
 
 
به سر شوق سر کوی تو دیرُم
به دل مهر مه روی تو دیرُم
بت من، کعبه من، قبله من
تویی هر سو نظر سوی تو دیرُم

 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *