!کنارِ این‌همه ول

5
(9)

«دلی دارم که ریش‌ریشه…
از این بهتر مگه می‌شه؟!»

شهیار

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

3 thoughts on “!کنارِ این‌همه ول”

  1. بی‌دل و بی‌خود؛ از این بهتررر مگه می‌شه خرابت شد…🌈💜💙💚💛🧡❤

  2. تصویری که کشیدی، خعلییی خوبه خعلییی؛ مطمئنی اون پیکان، ساقه‌ی گندم نیست؟!؟😅 مطمئنی؟!؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *