نامه سوم- آدم‌ها خوب نیستن، بد هم نیستن… مریضن و بیشتر مریض. اگه درمان‌پذیر هستن، درمان‌شون کن. اگه درمان نمی‌شن ترک‌شون کن

5
(4)
۱
« of 16 »

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *