قانون صد و سوّمِ پاشا

5
(7)
 
مجموعِ دوست‌داشتنِ دو طرفِ یه رابطه، همیشه یه عدد ثابته.
 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

3 thoughts on “قانون صد و سوّمِ پاشا”

  1. همیشه یک رابطه زمانی برای همیشه تمام می شود که یک نفر آن دیگری را بیش از اندازه دوست دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *