قانونِ دهِ پاشا

4.2
(5)
 
 
.بهترین جا برای ابرازِ نظر، حقیقت، عقیده، فکر، ایده‌ای آنی و حتی قانونی در موردِ «زن‌ها»، درونِ خودِ توست
نهان؛
مثل یک راز که فقط تو آن‌را می‌دانی.۱

 

 
 
 
۱ بر اساسِ این قانون بسیاری از قانون‌هایِ پاشائی هیچ‌گاه نوشته نشده‌‌اند. 
 
    

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *