نامهٔ دوّم- مایکل اِرمِن‌تراوت

5
(13)

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “نامهٔ دوّم- مایکل اِرمِن‌تراوت”

  1. چقدررر این 《به طرز عجیب و باور نکردنی‌ای》، به طرر عجیبی؛ باور نکردنی‌ه. یهنی 《همه این روزها و ثانیه‌ها و لحظه‌ها》، 《همه این جزئیات》؛ یادت هست. 《لااقل تا هنوز هست! بعضی وقتا تا هنوز خودش یعنی تا همیشه》…
    چقدررر این نامه‌ها لاعنتی‌ان…🥺🥺🥺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *