برایِ ایران اشغالی

5
(6)

از کتابِ تاریخ آیندگان:

«در اواسطِ قرنِ چهارده تا اوایل قرنِ پانزدهم خورشیدی خاورمیانه تشکیل شده بود از کشورهایِ: عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، عمان، مصر، قطر، عربستان، سوریه، ترکیه، امارات و ایرانِ اشغالی.»

#Mahsa_Amini #MahsaAmini #مهسا_امینی

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *