…بر نامده و گذشته بنیاد مکن

5
(3)
–        یادته اون روز…
–        از گذشته حرف نزن!
–        …
–        لیوانت رو بده.
–        می‌آی هفتۀ دیگه…
–        از آینده حرف نزن!
–        …

–        رِدبول بریزم یا خالی می‌خوری؟

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

5 thoughts on “…بر نامده و گذشته بنیاد مکن”

  1. ها ها … تنها خوبیه یادآوری گذشته به این دلیله که زمان حال بیخوده و چرت !

    آینده هم ترسناکه چون ممکنه از زمان حال هم چرت تر و مزخرفتر باشه …

    همون نوشیدنی رو بریز حال کنیم

  2. نه! هميشه ديروز بهتر از امروز و فرداست. هميشه امروز و فردا رو با ديروز ميسنجيم كه بهتراز ديروزه يا بدتر. قسمت خوب داستان هميشه ديروز بود …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *