دیگه رفته بودی. چه فرقی داشت برات درو باز کنم یا نه

5
(2)

پروانه
نویسنده: مرجان خوش بازان

دکلمه و تدوین: ایمان ابوحمزه

تهیه شده در رادیو رنگو

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *