تیکه‌لُگ

5
(18)

– حالا که تموم شده شاید بتونی بهم بگی که چی شد که یهو گذاشتی و رفتی. 

– می‌دونی وقتی می‌خوان تو یه شرکت کسی رو اخراج کنن چیکار می‌کنن؟

– می‌گن بیا تو دفترِ مدیرِ منابعِ انسانی و یارو بعد از کلی هندونه زیر بغلت گذاشتن، با یه قیافه اندوه‌ناک بهت نامه اخراجت رو می‌ده و می‌گه خدافظ.

– نه! این که می‌گی مال قبلنا بود؛ الان سیستم عوض شده. 

– خب الان چجوریه؟

– الان دیگه کسی کسی رو اخراج نمی‌کنه! تویِ شرکت یه کاری می‌کنن که به طرف انقدر بد بگذره که خودش بیاد تو اتاقِ مدیر منابع انسانی و استعفا بده!

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

3 thoughts on “تیکه‌لُگ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *