1390

5
(1)
با تراژدی شروع شد. با غم ادامه پیدا کرد. داره با غصه تموم می‌شه.
اولین سالِ دهۀ آخرِ قرن 14 خورشیدی رو می‌گم.

 

امیرپاشا آزاد
دوشنبه 29 اسفند 1390

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “1390”

 1. اینک
  هراسی دیگر
  با راهی
  که پایانش آشکاره است
  و زندگی
  در مرزهای بیهودگی
  تکه تکه خواهد شد….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *